מורשה נגישות מתו''ס

מורשה נגישות מתו''ס – (מבנים תשתיות וסביבה).

בשנים האחרונות, החלו לאכוף את התקנות של חוקי הנגישות. כיום, לכל מבנה חדש בן 6 דירות ומעלה – יש לספק אישור של מורשה נגישות מתו''ס כחלק מהבקשה להיתר הבניה למבנה, כמו גם לטופס האכלוס של המבנה.

בנוסף, לכל בקשה להיתר ו/או לרישוי עסק למבנה מסחרי, משרדים ותעשיה – יש לקבל אישור של מורשה נגישות.

מנהל המשרד, פלג גרינברג, הינו מורשה נגישות מתו''ס והינו מוסמך לליווי ומתן אישור לכל בקשה להיתר בניה ו/או רישוי עסק.

השלב הראשוני הוא: קבלת תכניות הבקשה להיתר, לאחר מכן אנו מוציאים הנחיות לביצוע על גבי התכניות, וחותמים על הבקשה להיתר הבניה ו/או העסק. בזמן הביצוע של הבניה ובגמר הבניה – אנו מלווים לעניין מתן ההנחיות הדרושות, ולאחר מכן, אנו חותמים על הבקשה לטופס האכלוס של המבנה.

 

הייעוץ הראשוני במשרדינו – ניתן ללא עלות.

כל הזכויות שמורות

אתריקס