זלמן שזר 26 - קרית ים

זלמן שזר 26 - קרית ים

תוספת 30 מרפסות

זלמן שזר 26

כל הזכויות שמורות

אתריקס