גורדון 17

גורדון 17

גורדון 17 חזית - מעלית + מרפסות
גורדון 17 צד - מעלית + מרפסות

כל הזכויות שמורות

אתריקס